button oferta1

button niepodleglej1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

technik budownictwaCzteroletni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyj-nych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przy-stąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (matematyka, język obcy), przedmiot uzupełniający (historia i społeczeństwo), przedmiot dodatkowy (fizyka w budownictwie) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • podstawy budownictwa
 • dokumentacja techniczna
 • konstrukcje budowlane
 • technologia budownictwa
 • kosztorysowanie
 • organizacja robót budowlanych
 • język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pracownia dokumentacji technicznej
 • pracownia kosztorysowania
 • pracownia organizacji robót
 • pracownia budowlana
 • zajęcia praktyczne

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • K1. wykonywania i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • K2. organizacja i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • biurach projektowych
 • wytwórniach prefabrykatów
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
 • urzędach nadzoru budowlanego
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • instytutach naukowo-badawczych

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

Działania technika budownictwa w naszej szkole:

 • udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • wycieczki dydaktyczne
 • projektowanie w programie AutoCad

Technik budownictwa to atrakcyjny i poszukiwany zawód na rynku pracy w kraju i za granicą. Z budownictwem wiążą się również wysokie zarobki oraz pełna satysfakcja z wykonywanego zawodu.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.