II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
w roku szkolnym 2018/2019

technik architektury krajobrazuCzteroletni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (biologia, matematyka), przedmiot uzupełniający (historia i społeczeństwo) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

 

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • działalność gospodarcza
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • rośliny ozdobne
 • historia ogrodów i ochrona krajobrazu
 • zagospodarowanie obiektów architektury krajobrazu
 • język obcy zawodowy
 • przepisy ruchu drogowego kategorii T

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • prace na obiektach roślinnych
 • prace w obiektach małej architektury
 • podstawy projektowania architektury krajobrazu

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konser-wacją obiektów małej architektury krajobrazu

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w:

 • przedsiębiorstwach nadzorujących pielęgnację terenów zieleni, parków, ogrodów
 • firmach projektujących obiekty architektury krajobrazu
 • firmach tworzących elementy terenów zieleni

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ogrodniczych, projektowych, aranżacji ogrodów. Nauka języków obcych pozwala naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Działania uczniów:

Wykonane na zajęciach prace uczniów architektury krajo-brazu ozdabiają wnętrze naszej szkoły, stanowiąc nieodłącz-ny element szkolnych dekoracji.

Uczniowie aranżują, projektują i pielęgnują teren ogrodu szkolnego, utrwalając wiadomości zdobyte na zajęciach teoretycznych.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerzają dzięki uczestnicze-niu w wyjazdach edukacyjnych na targi ogrodnicze i do ogrodów na terenie Polski oraz uczęszczając na atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top