2019 technik technologii zywnosci 01

 

5-letni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych. 

 

 

 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia praktyczne i płatne staże odbywają się w Animex Foods Sp. z o. o. sp. k. Oddział w Ełku

Przedmioty zawodowe teoretyczne:2019 zapraszamy ZS1

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy technologii żywności
 • Surowce i materiały pomocnicze w przemyśle spożywczym
 • Przetwórstwo mięsa
 • Język angielski zawodowy
 • Technologia przetwórstwa spożywczego

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Procesy technologiczne w przemyśle mięsnym
 • Analiza żywności
 • Nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zakresu dietetyki.

Technik technologii żywności może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego (zakłady mięsne, mleczarnie, cukiernie, piekarnie i inne)
 • instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności
 • handlu artykułami spożywczymi
 • przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją żywności, może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Działania technologów w naszej szkole:

 • spotkania ze specjalistami od żywienia, suplementacji oraz aktywności fizycznej
 • zajęcia pozalekcyjne z dietetyki
 • wykonywanie badań produktów spożywczych
 • cykliczny udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności
 • organizowanie sesji popularnonaukowych o tematyce związanej z żywnością
 • wycieczki dydaktyczne - na Międzynarodowe Targi Spożywcze „Polagra” w Poznaniu, wyjazdy studyjne do zakładów przemysłu spożywczego
 • doskonalenie umiejętności kulinarnych przez przygotowywanie zdrowej żywności .

Absolwenci technologii żywności mają zagwarantowaną pracę

2019 zapraszamy DO NAS