2019 technik architektury krajobrazu 01

 

5-letni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

 

 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (język angielski) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej. 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:2019 zapraszamy DO NAS

 • historia ogrodów
 • działalność gospodarcza
 • podstawy architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • geodezja w architekturze krajobrazu
 • język obcy zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy ruchu drogowego kat. T

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • prace na obiektach roślinnych
 • pracownia małej architektury
 • pracownia projektowania
 • podstawy kosztorysowania

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do projektowania ogrodów, profesjonalny sprzęt ogrodniczy, który umożliwia uczniom zdobywanie kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych dla zawodu technika architektury krajobrazu.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach nadzorujących pielęgnację terenów zieleni, parków, ogrodów.
 • firmach projektujących obiekty architektury krajobrazu
 • firmach tworzących elementy terenów zieleni.

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług ogrodniczych, projektowych, aranżacji ogrodów.

Działania uczniów w szkole

 • Uczniowie aranżują, projektują i pielęgnują teren ogrodu szkolnego, utrwalając wiadomości zdobyte na zajęciach teoretycznych.
 • Wykonane na zajęciach prace uczniów architektury krajobrazu ozdabiają wnętrze szkoły, stanowiąc nieodłączny element szkolnych dekoracji.
 • Swoją wiedzę i umiejętności poszerzają dzięki uczestniczeniu w wyjazdach edukacyjnych na targi ogrodnicze i do ogrodów na terenie Polski oraz uczęszczając na atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

2019 zapraszamy ZS1