2019 zsz monter zabudowy

 


3-letni cykl kształcenia
– to propozycja dla uczniów po szkole podstawowej, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje:2019 zapraszamy DO NAS

  • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • budownictwo ogólne
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • technologia robót wykończeniowych
  • rysunek budowlany
  • język obcy zawodowy
  • podstawy działalności gospodarczej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

  • roboty wykończeniowe - zajęcia praktyczne.

2019 zapraszamy ZS1