Lp.

Zadania i dane do planowania pracy

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.09.2019

2

Praktyki zawodowe

Podano w panelu ucznia

3

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 w sesji zimowej 2020

do 09.09.2019

4

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego: kl. IV Technikum nr 1

30.09.2019

5

Czas trwania semestrów (okresów): I półrocze – 18 tygodni, II półrocze – 18 tygodni

I. 02.09.2019–17.01.2020
II. 03.02.2020-26.06.2020

7

Czas trwania semestrów (okresów) w kl. IV: I półrocze – 16 tygodni, II półrocze – 14 tygodni

I. 02.09.2019–20.12.2019
II. 02.01.2020-24.04.2020

7

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019 -31.12.2019

8

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum nr 1 i w
Branżowej Szkole I stopnia nr 1

10.01.2020
pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

04.05.2020
egz. maturalny z języka polskiego

05.05.2020
egz. maturalny z matematyki

06.05.2020
egz. maturalny z języka angielskiego
12.06.2020

9

Ferie zimowe

20.01.2020 - 02.02.2020

10

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2020

do 22.02.2020

11

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów/absolwentów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2020

do 27.03.2020

12

Złożenie deklaracji ostatecznej dotyczącej przystąpienia
do egzaminu maturalnego

07 luty 2020

13

Wiosenna przerwa świąteczna - Święta Wielkanocne

18.04.2020 - 23.04.2020

14

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2020

20.03.2020

15

Koniec zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach maturalnych Technikum nr 1

24.04.2020

16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum w sesji zimowej

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

17

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów klas IV Technikum nr 1 kończących zajęcia 24.04.2020

22.05.2020

18

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

19

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04.05.2020 - 24.05.2020

20

Odbiór świadectw maturalnych

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

21

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji letniej 2020

28.08.2020

22

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2020

23

Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2020/2021

Podano w zakładce: Rekrutacja

24

Ferie letnie

27.06.2020 - 31.08.2020