Lp.

Zadania i dane do planowania pracy

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2021

2

Praktyki zawodowe

Podano w panelu ucznia - link

3

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 w sesji zimowej 2022

do 15.09.2020

4

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego: kl. IV Technikum nr 1

30.09.2021

5

Czas trwania semestrów (okresów): I półrocze – 18 tygodni, II półrocze – 18 tygodni

I. 01.09.2021–23.01.2022
II. 07.02.2022-24.06.2022

7

Czas trwania semestrów (okresów) w kl. IV: I półrocze – 16 tygodni, II półrocze – 14 tygodni

I. 01.09.2021–22.12.2021
II. 03.01.2022-29.04.2022

8

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 -31.12.2021

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Technikum nr 1 i w Branżowej Szkole I stopnia nr 1

12.11.2021 r

07.01.2022 r.

10.01.2022 praktyczny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z dokumentacją

11.01.2022 pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (tylko Technikum nr 1)

04.05.2022egz. maturalny z języka polskiego
05.05.2022 egz. maturalny z matematyki
06.05.2022 egz. maturalny z języka angielskiego (tylko Technikum nr 1)

17.06.2022

10

Ferie zimowe

24.01.2022 - 06.02.2022

11

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2021

do 07.02.2022

12

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów/absolwentów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2022

do 07.04.2022

13

Złożenie deklaracji ostatecznej dotyczącej przystąpienia
do egzaminu maturalnego

07 luty 2022

14

Wiosenna przerwa świąteczna - Święta Wielkanocne

14.04.2022 - 19.04.2022

15

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2020

07.04.2022

16

Koniec zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach maturalnych Technikum nr 1

29.04.2022

17

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum w sesji zimowej 2022

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE
harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

18

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów klas IV Technikum nr 1 kończących zajęcia 29.04.2022

27.05.2022

19

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2022

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE
harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

20

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04.05.2022 - 20.05.2022

21

Odbiór świadectw maturalnych

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

22

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji letniej 2022

07.09.2022

23

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

24

Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2022/2023

Podano w zakładce: Rekrutacja

25

Ferie letnie

25.06.2022 - 31.08.2022