II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
w roku szkolnym 2018/2019
Nazwisko i imię
Stopień awansu
Nauczany przedmiot
 Abratkiewicz Grażyna  mianowany  geografia, przedmioty zawodowe, autyzm i olifrenopedagogika
 Antonowicz Adam  dyplomowany  wychowanie fizyczne
 Bogdzio Maria Luiza  kontraktowy  przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne
 Bukowska Monika  kontraktowy  matematyka
 Bruzgo Magdalena  mianowany  fizyka, matematyka, olifrenopedagogika
 Chmielewska Elżbieta  dyplomowany  język niemiecki
 Cielesz Magdalena  dyplomowany  wychowanie fizyczne
 Czaplicka Beata  dyplomowany  religia
 Czaplicka Marzena  kontraktowy  język angielski
 Dobkowski Wojciech  dyplomowany  wychowanie fizyczne
 Duda Mariusz  dyplomowany  zajęcia praktyczne, przedmioty ekonomiczne
 Gajewska Agnieszka  kontraktowy  przedmioty zawodowe na kierunku obsługa turystyczna
 Harasim Lilla  dyplomowany  pedagog
 Jabłoński Józef  dyplomowany  wos, edukacja dla bezpieczeństwa
 Jackiewicz Ewelina  mianowany  historia, wos
 Kamiński Przemysław  dyplomowany  informatyka, chemia
 Kasprzak Anna Izabella  dyplomowany  biologia
 Koroś Andrzej  dyplomowany  wychowanie fizyczne, język niemiecki
 Korzeniecka-Duenas Agnieszka  dyplomowany  geografia
 Kułakowska Justyna  mianowany  przedmioty zawodowe
 Lutow Małgorzata  dyplomowany  przedmioty zawodowe
 Łukaszewicz Agnieszka  dyplomowany  język polski, wok
 Maciaszek Katarzyna  dyplomowany  biologia, przedmioty zawodowe
 Marciniak Agnieszka  dyplomowany  historia, historia i społeczeństwo
 Milewski Radosław  kontraktowy  przedmioty zawodowe
 Mosiej Katarzyna  mianowany  bibliotekarz
 Opaluch Jolanta  dyplomowany  religia
 Orzechowski Jacek  dyplomowany  przedmioty zawodowe
 Ozorowska Grażyna  dyplomowany  przedmioty zawodowe
 Piaścik Iwona  dyplomowany  przedmioty zawodowe, doradca zawodowy
 Plitt Bożena  dyplomowany  matematyka
 Rowińska Wiesława  dyplomowany  bibliotekarz
 Sokołowska Monika  kontraktowy  język angielski
 Sokołowski Kamil  kontraktowy  przedmioty zawodowe, matematyka
 Stasiewicz Patrycja  kontraktowy  język angielski
 Stefańska Mariola  dyplomowany  język polski
 Tomaszewska Małgorzata  dyplomowany  język angielski
 Wiszniewska Małgorzata  dyplomowany  przedmioty zawodowe
 Koerber-Salwowska Maria  dyplomowany  język polski
 Wojtowicz Danuta  dyplomowany  przedmioty zawodowe
 Zawadzki Mirosław  dyplomowany  język angielski

Stan na dzień 01.09.2018 r.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top