HARMONOGRAMU  TURNUSÓW
dokształcania  zawodowego teoretycznego  II i III stopnia

dla  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Ełku rok szkolny 2022/2023

Zawód - stopień

Termin

Miejsce

Blacharz samochodowy III

03.10.2022 - 28.10.2022

Brodnica

Cukiernik III

03.10.2022 - 28.10.2022

Olecko

Fotograf II

03.10.2022 - 28.10.2022

Olkusz

Fotograf III

31.10.2022 - 25.11.2022

Olkusz

Fryzjer II

03.10.2022 - 28.10.2022

Giżycko

Fryzjer III

05.09.2022 - 30.09.2022

Giżycko

Kucharz III

07.11.2022 - 02.12.2022

Olecko

Lakiernik samochodowy II

02.11.2022 - 25.11.2022

Brodnica

Lakiernik samochodowy III

13.02.2023 - 10.03.2023

Brodnica

Mechanik pojazdów samochodowych II

03.10.2022 - 28.10.2022

Olecko

Mechanik pojazdów samochodowych III

05.09.2022 - 30.09.2022

Olecko

Monter sieci i instalacji sanitarnych II

03.10.2022 - 28.10.2022

Brodnica

Monter sieci i instalacji sanitarnych III

12.09.2022 - 07.10.2022

Augustów

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie III

09.01.2023 - 17.02.2023

Augustów

Murarz – tynkarz II

05.12.2022 - 05.01.2023

Olecko

Murarz – tynkarz III

03.10.2022 - 28.10.2022

Olecko

Sprzedawca II

05.12.2022 - 05.01.2023

Olecko

Sprzedawca III

05.09.2022 - 30.09.2022

Olecko

Stolarz II

12.04.2023 - 12.05.2023

Reszel

Stolarz III

19.09.2022 - 14.10.2022

Zambrów

Piekarz II 05.12.2022 - 05.01.2023 Olecko

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ZMIANY TERMINU TURNUSU Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD SZKOŁY

Sporządziła:
Dorota Sakowska

Ełk, dnia 05.09.2021 r.

aktualizacja: 25.10.2022 r.