Zawód - stopień

Termin

Miejsce

Blacharz samochodowy II

14.02.2022-11.03.2022

Brodnica

Cukiernik II

03.01.2022-11.02.2022

(17.0 1.2022-30.0 1.2022 przerwa feryjna)

Olecko

Cukiernik III

02.11.2021-26.11.2021

Olecko

Fotograf II

29.11.2021-22.12.2021

Olkusz

Fotograf III

02.11.2021-26.11.2021

Olkusz

Fryzjer II

06.09.2021-01.10.2021

Giżvcko

Fryzjer III

03.012022-11.02.2022

Giżvcko

Kucharz II

14.02.2022-11.03.2022

Olecko

Kucharz III

14.03.2022-08.04.2022

Olecko

Lakiernik samochodowy II

29.11.2021-22.12.2021

Brodnica

Lakiernik samochodowy III

03.01.2022-11.02.2022

( 17.O 1.2022-30.0 1.2022 przerwa feryjna)

Brodnica

Mechanik pojazdów samochodowych II

29.11.2021-22.12.2021

Olecko

Mechanik pojazdów samochodowych  III

06.09.2021-01.10.2021

Olecko

Monter sieci i instalacji

sanitarnych II

10.01.2022-18.02.2022

Augustów

Monter sieci i instalacji sanitarnych III

13.09.2021-08.10.2021

Augustów

Monter zabudowy i robót wykończeniow ych w budownictwie II

21.02.2022-18.03.2022

Augustów

Murarz -tynkarz II

29.11.2021-22.12.2021

Olecko

Murarz - tynkarz III

14.02.2022-11.03.2022

Olecko

Sprzedawca Il

03.01.2022-11.02.2022

Olecko

Sprzedawca III

04.10.2021-29.10.2021

Olecko

Stolarz II

14.02.2022-11.03.2022

Reszel

Stolarz III

15.11.2021-10.12.2021

Reszel

ZASTRZEGA SIĘ PRAWNO ZMIANY TERMINU TURNUSU Z PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
Danuta Wojtowicz

Sporządziła: Dorota Sakowska
Ełk, dnia 20.07.2021 r.