Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Nazwa etapu

Data i godzina rozpoczęcia etapu

Data i godzina zakończenia etapu

Wprowadzanie oferty edukacyjnej

16-05-2020 8:00

22-05-2020 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

15-06-2020 0:00

10-07-2020 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

26-06-2020

10-07-2020 15:00

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów/uczniów

15-06-2020 0:00

10-07-2020 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

15-06-2020 8:00

10-07-2020 15:00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie i dokumentów przez komisję rekrutacyjną

31-07-2020 8:00

04-08-2020 15:00

Porządkowanie list chętnych

06-08-2020

06-08-2020 17:00

Symulacja

07-08-2020 10:00

07-08-2020

Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia

12-08-2020 10:00

12-08-2020 11:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

12-08-2020 11:00

12-08-2020 11:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art.158 ustawy Prawo oświatowe)

12-08-2020 11:00

12-08-2020 11:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

15-06-2020

14-08-2020

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu oraz innych stosownych orzeczeń (art. 134 ust. 1 pkt. 3-6 ustawy Prawo oświatowe)

13-08-2020

18-08-2020 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19-08-2020 10:00

19-08-2020 10:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

19-08-2020 12:00

19-08-2020 12:

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.