2019 dzien otwarty szkoly pasek odwolany

button oferta1

button niepodleglej1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

img 0537Po raz pierwszy w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Żywności. W etapie szkolnym olimpiady wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 1 w zawodzie technik technologii żywności z elementami dietetyki. Do części okręgowej zakwalifikowały się trzy uczennice klasy II G/T: Sylwia Antoniak, Jolanta Biłda i Natalia Palczewska.

23 listopada 2018 r. w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywności udział wzięło 22 uczniów z sześciu Szkół: Ełku, Białegostoku, Olsztyna, Golądkowa, Suwałk i Łomży. Po wystąpieniu zaproszonych gości m. in. Dariusza Jurczykowskiego Dyrektora Delegatury Kuratorium w Ełku i oficjalnym rozpoczęciu olimpiady przez panią Dyrektor Danutę Wojtowicz, uczniowie udali się do sali, w której odbyła się część pierwsza olimpiady - test pisemny. Test zawierał 58 pytań, które obejmowały zagadnienia z przetwórstwa spożywczego, analizy żywności oraz ekonomii.

Komisja oceniająca w składzie:

 • Przewodniczący – dr inż. Marcin Kidoń pracownik naukowy Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zastępca - Marzena Jerszewska pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 • Członkowie
 • Grażyna Ozorowska - kierownik szkolenia praktycznego ZS nr 1 w Ełku 
 • Dorota Chilińska – nauczyciel Zespołu Szkól Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 • Marta Urbanowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.

Komisja wyłoniła, aż 7 uczniów, którzy zakwalifikowali się do części drugiej - ustnej.

W części ustnej uczniowie odpowiadali na trzy wylosowane pytania z następujących bloków tematycznych:

 • technologia żywności
 • analiza żywności
 • ekonomia.

Czas na przygotowanie odpowiedzi ustnej wynosił 1 minutę, natomiast czas na udzielenie poprawnej odpowiedzi 3 minuty. Po przeprowadzeniu części ustnej oraz podsumowaniu punktów z obu części komisja oceniająca wyłoniła zwycięzców.

 • I miejsce: Buczyński Damian z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
 • II miejsce: Budrowski Korneliusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
 • III miejsce: Charubin Paulina z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Uczennica ZS nr 1 w Ełku, Sylwia Antoniak ulokowała się na miejscu IX.

Etap centralny, odbędzie się w marcu 2019 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

Wszystkich uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Poznaniu.

Maria Bogdzio
nauczyciel ZS nr 1 w Ełku

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.