dsc01797W piątek (13.04.2018 r.) zainteresowani uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach nt. „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego”, które odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Zajęcia prowadził pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego- pan Marcin Siuchno. Pierwsza ich część miała formę prezentacji dotyczącej zagrożeń bioróżnorodności terenów rolniczych BPN związanych z intensyfikacją rolnictwa i nowoczesnymi metodami upraw ziemi.

Usłyszeliśmy w jaki sposób obecne zmiany klimatyczne wpływają na środowisko oraz degradację terenów szczególnie cennych przyrodniczo. Dowiedzieliśmy się, które gatunki roślin i ptaków są najbardziej zagrożone wyginięciem i dlaczego brak chwastów i ptaków powinien nas niepokoić. Jaki wpływ na środowisko i życie człowieka mają zmiany w gospodarce wodnej oraz jak zgubne w skutkach są nierozważnie prowadzone melioracje. I na koniec, z czym wiąże się stosowanie w rolnictwie GMO.

Drugą część spotkania stanowiły warsztaty, podczas których poznaliśmy budowę i funkcje piór różnych gatunków ptaków zamieszkujących Dolinę Biebrzy.