2019 rekrutacja informacja

button oferta1

button niepodleglej1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

olimpiada turystyka 018W dniu 25 października 2018 r odbył się szkolny etap VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Szósta edycja Olimpiady realizowana jest pod hasłem „Turystyka w przyrodzie”.

Ma ona na celu zainteresowanie uczestników zasobami i walorami przyrodniczymi w turystyce, pogłębienie ich wiedzy dotyczącej osobowości przyrody ożywionej i nieożywionej oraz możliwości ich poznania dzięki turystyce, a także udziału turystyki w jej ochronie.

Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego VI Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie projektu zagospodarowania turystycznego wybranego obszaru lub obiektu cennego przyrodniczo.

Olimpiada organizowana jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego i jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Udział w Olimpiadzie daje możliwość:

  • sprawdzenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w branży turystycznej
  • poszerzenia zainteresowań w zakresie turystyki
  • zwolnienie finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej
  • przyjęcia laureata Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie z klasy III OT Technikum obsługi turystycznej. W etapie okręgowym, które odbędą się 07.01.2019 r. wezmą udział uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów: Julia Wielgat (III OT) i Piotr Budziński (III OT)

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie olimpiady.

Organizatorzy:
Małgorzata Wiszniewska, Agnieszka Gajewska – nauczyciele ZS nr 1

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.