2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

gorski 2Dnia 14 grudnia 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zorganizował seminarium dla dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Szkoła jako miejsce rozwoju ekonomii społecznej”.

Spotkanie otworzyła Pani Wiesława Przybysz dyrektor ROPS, wprowadzając zebranych w tematykę ekonomii społecznej i jej rozwoju w naszym regionie.Kolejni prelegenci opowiadali o sytuacji spółdzielni uczniowskich w Polsce oraz o możliwościach tworzenia i finansowania takich podmiotów w szkołach Warmii i Mazur.

Jednym z prelegentów był nauczyciel Naszej szkoły - Hubert Górski, który przedstawił uczestnikom seminarium dobre praktyki współpracy Zespołu Szkół nr 1 z Ośrodkiem Wparcia Ekonomii Społecznej w Ełku. Zebrani mieli okazję poznać efekty projektów realizowanych przez uczniów przy wsparciu p. Huberta oraz zapoznać się z realizowaną w szkole ścieżką pobudzania aktywności uczniów w obszarze ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.