2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

szkolne mikolajki 067W dniu 6 grudnia 2018 r. wzorem lata poprzednich, na terenie naszej szkoły, zorganizowane zostały „Szkolne Mikołajki”.

W tym roku, przeprowadzona akcja wpisała się w prośbę skierowaną do szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, związaną z zachętą do podjęcia działań w związku z przedświątecznym wolontariatem. Ogólnopolska akcja ministerstwa przebiega pod hasłem „Razem na Święta”. 

 

sw mikolajW nalogo Razem na swietaszej szkole akcja skierowana była do osób zamieszkujących w schronisku dla bezdomnych, prowadzonym przez Stowarzyszenie MONAR w Ełku. Miała wymiar wychowawczo-profilaktyczny oraz charytatywny. Zostały przeprowadzone prelekcje dla młodzieży naszej szkoły dotyczące przyczyn, konsekwencji oraz wychodzenia z bezdomności, prowadzone przez kierownika Stowarzyszenia p. Nikodema Kemicera. 

Spotkania odbywały się w dniu 6 grudnia na pierwszej, drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej oraz dnia następnego 7 grudnia na 3 godzinie lekcyjnej, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. W prelekcjach wzięły udział następujące klasy: I B- 14 ucz., I A- 19 ucz., I G- 22 ucz., I OT- 28 ucz., I T- 14 ucz., II A/B- 19 ucz., II G/T- 19 ucz., II OT- 18 ucz., III B- 20 ucz., III OT- 16 ucz., III G/T- 21 ucz., IV A/B- 9 ucz., IV OT- 19 ucz. –czyli 13 klas technikum – 238 uczniów oraz 4 klasy szkoły branżowej obecne w tych dniach w szkole: I m- 28 ucz., I c- 31 ucz., II m- 6 ucz., II c – 11 ucz.- 76 uczniów - łącznie 314 uczniów Zespołu szkół nr 1.

Tak jak w latach ubiegłych zorganizowano w pokoju socjalnym „Mikołajkowy sklepik”. Dochody ze sprzedaży przyniesionych ciast, robionych na miejscu gofrów, zostały przeznaczone na wsparcie ww. podopiecznych. Pozyskaliśmy kwotę 500 zł. Ciasta, które nie zostały sprzedane, uczniowie klasy III G/T dostarczyli do schroniska jako Mikołajkowy słodki upominek od społeczności Zespołu Szkół nr 1 w Ełku.

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA: MŁODZIEŻY, RODZICOM, NAUCZYCIELOM, KTÓRZY UPIEKLI CIASTA LUB WYKONALI OZDOBY BOŻONARODZENIOWE, ORAZ CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ZA DOKONYWANE ZAKUPY.

Szkolne Koło Caritas: p. Beata Czaplicka
Samorząd Uczniowski: p. Agnieszka Łukaszewicz
Nauczyciel przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu: p. K .Maciaszek

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.