2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

fb img 1544113017095W dniu 5 grudnia 2018 r., w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, 10 uczennic klasy I OT wraz z opiekunem p. B. Czaplicką, uczestniczyło w Gali Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas.

Uroczystości rozpoczęła Eucharystia sprawowana w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, pod przewodnictwem J. E ks. biskupa Jerzego Mazura SVD, który w homilii przypomniał ewangeliczne inspiracje wolontariatu. Dalsza część uroczystości odbywała się w Ełckim Centrum Kultury, gdzie między innymi mogliśmy obejrzeć przepiękne przedstawienie pt. „Wolność - kocham i rozumiem” zaprezentowane przez uczniów SP im. Armii Krajowej w Janówce. 

Ogłoszono również wyniki diecezjalnego konkursu pt.: „Wolontariusz - moje miejsce w Ojczyźnie”, którego celem było budzenie poczucia tożsamości patriotycznej, kultywowanie dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw obywatelskich, nauka wyrażania siebie poprzez pracę twórczą.

W kategorii szkół średnich, należało przygotować 60 sekundowy film. Z naszej szkoły wpłynął do komisji konkursowej jeden film, tworzony przez 11 uczennic klasy I OT- przy największym udziale jednej z nich: Wiktorii Jaśków i zajął pierwsze miejsce.

Oprócz otrzymanych upominków nagrodą główną dla zwycięzców jest wyjazd na wycieczkę na Kresy Wschodnie do: Smoleńska, Katynia, Mińska i Grodna, planowany na kwiecień 2019 r.

Podczas trwającej gali wolontariatu nasza młodzież była zaangażowana w czasie Eucharystii w liturgię (czytanie, psalm) oraz obsługę szatni w Ełckim Centrum Kultury podczas przebiegu uroczystości.

(BB)

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.