2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

2018 zaduszki 0509 listopada 2018r. odbyły się w Naszej Szkole Zaduszki patriotyczne, które w nostalgiczny i nastrojowy sposób upamiętniły setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedstawienie składało się z tekstów poetyckich i fragmentów prozy mówiących o poległych za ojczyznę, o tych, którzy musieli emigrować i tęsknili za Polską oraz o cierpieniu matek, które straciły synów, czy kobiet, które bolały nad stratą ukochanych, bliskich. Spektakl przedstawił ideę mesjanizmu polskiego oraz nadzieje Polaków na nową Rzeczpospolitą po odzyskaniu niepodległości.

Pojawiły się teksty Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Elizy Orzeszkowej, Stefana Żeromskiego. Recytowane profesjonalnie przez uczniów fragmenty literatury przeplatane były śpiewem pieśni patriotycznych. Wystawienie Zaduszek powiązane było z akcją Ministra Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej” polegającej na wspólnym śpiewaniu hymnu narodowego o godzinie 11.11.

Zaduszki patriotyczne przygotowały: Agnieszka Łukaszewicz i Katarzyna Mosiej. Autorką scenariusza jest Agnieszka Łukaszewicz. Scenariusz otrzymał wyróżnienie w Konkursie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na scenariusz działań edukacyjnych „Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.