2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

2019 egzamin zawodowy 020

W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu zawodowego w sesji zimowej przystąpili uczniowie z Technikum nr 1 w zawodach: 

  

  • technik budownictwa: klasa III z kwalifikacji B.18, klasa IV z kwalifikacji B.30
  • technik architektury krajobrazu: klasa IV z kwalifikacji R.22
  • technik obsługi turystycznej: klasa III z kwalifikacji T.13, klasa IV z kwalifikacji T.14
  • technik technologii żywności: klasa III z kwalifikacji T.05.

09 stycznia 2019 roku odbył się egzamin z części praktycznej polegający na pracy z dokumentacją w zawodach technik obsługi turystycznej i technik architektury krajobrazu.

W dniu 10 stycznia wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu zawodowego z części pisemnej.

W dniach od 14 do 18 stycznia 2019 roku uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa i technik technologii żywności będą zmagać się z egzaminem praktycznym polegającym na wykonaniu zadania lub wykonaniu z wykorzystaniem komputerowego oprogramowania specjalistycznego.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ełku w poprzednich sesjach zdawali egzamin zawodowy na bardzo wysokim poziomie czyli 100% zdawalność.

Przypomnę, ze aby otrzymać świadectwo z danej kwalifikacji należy zdać obie części egzaminu. Cześć pisemną na poziomie co najmniej 50%, cześć praktyczna co najmniej 75%.

Wszystkim zdającym życzę bardzo wysokich wyników

Grażyna Ozorowska

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.