II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
przedmioty humanistyczne i języki obce, przedmioty zawodowe, przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
Harmonogram zajęć językowo-pedagogiczno-kulturowych grupa 1
w roku szkolnym 2018/2019

Foto Uczniowie klasy I OT wraz z p. wicedyrektor M. Stefańską oraz p. B. Czaplicką i p. A. Marciniak wzięli udział w konferencji pt. Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce.

Konteksty regionalności, która odbyła się w dniu 9 października 2018 r. w godzinach 11.00-14:00 w Oratorium im. św. Jana Bosko znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 6 w Ełku. Organizatorem wydarzenia był obecny na konferencji Wojewoda Warmińsko-Mazurski – p. Artur Chojecki wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i obecnym wicekuratorem p. Wojciechem Cybulskim oraz Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Projekt zrealizowany został z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021. Historię regionu przybliżyli następujący prelegenci:

  • dr hab. Karol Polejowski -Niepodległość która nie nadeszła – Plebiscyt 1920 na Powiślu i jego konsekwencje,
  • dr Jerzy Kiełbik - Warmia i Prusy Książęce do 1772 roku,
  • dr Jan Chłosta- Warmiacy i Mazurzy wobec odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 roku,
  • dr hab. Ryszard Tomkiewicz - Warmia i Mazury w Polsce po 1945 r.

 Szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie - link

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.