zs1 logo 75Sprawozdanie z Projektu Zawodowcy na Start nr projektu: RPWM.02.04.01-28-0082/16-00. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

pptPEŁNA TREŚĆ SPRAWODZDANIA324.50 KB