II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
w roku szkolnym 2018/2019

Przedstawiamy listę podręczników na rok szkolny 2018/2019

TECHNIKUM

PRZEDMIOTY ZAWODOWE


BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE


 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z zajęć WF

Wykaz zajęć poza lekcyjnych w roku 2017/2018

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK 2017/2018

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MATURZE 2018

Lp.

Zadania i dane do planowania pracy

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

04.09.2017

2

Praktyki zawodowe

Podano w panelu ucznia

3

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 w sesji zimowej 2017

do 09.09.2017

4

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego: kl. IV Technikum nr 1

30.09.2017

5

Czas trwania semestrów (okresów): I półrocze – 18 tygodni, II półrocze – 18 tygodni

I. 04.09.2017–19.01.2018
II. 05.02.2018-22.06.2018

6

Czas trwania semestrów (okresów) w kl. IV: I półrocze – 16 tygodni, II półrocze – 14 tygodni

I. 04.09.2017–22.12.2017
II. 02.01.2018-27.04.2017

7

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 -31.12.2017

8

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

01.11.2017

01.01.2018

06.01.2018
01.05.2018

03.05.2018
31.05.2018

9

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum nr 1

11.01.2017 pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018 egz. mat.-j.pol.

07.05.2018 egz. mat- matem.

08.05.2018 egz. mat.-j.ang.

01.06.2018

19.06.2018 pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

10

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

01.06.2018

19.06.2018 pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje zawodowe

11

Ferie zimowe

22.01.2018 - 04.02.2018

12

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w sesji letniej 2018

do 18.02.2018

13

Złożenie deklaracji ostatecznej dotyczącej przystąpienia
do egzaminu maturalnego

 07.02. 2018

14

Wiosenna przerwa świąteczna - Święta Wielkanocne

29.03.2018 - 03.04.2018

15

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2018

13.03.2018

16

Koniec zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach maturalnych Technikum nr 1

27.04.2018

17

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum w sesji zimowej

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

18

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej uczniów klas IV Technikum nr 1 kończących zajęcia 27.04.2018

25.05.2018

19

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w sesji letniej

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

20

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04.05.2018 - 24.05.2018

21

Odbiór świadectw maturalnych

03.07.2018

22

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji letniej 2018

31.08.2018

23

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018

24

Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2018/2019

Podano w zakładce: Rekrutacja

25

Ferie letnie

23.06.2018 - 31.08.2018

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top