BS Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BS Klasa wielozawodowa

BS Klasa wielozawodowa

Technik architektury krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu

Technik geodeta

Technik Geodeta

Technik budownictwa

Technik Budownictwa

Technik technologii żywności

Technik Technologii Żywności

Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

czytaj dalej...

Informacje dla uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego oraz egzaminów...

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

czytaj dalej...

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - ONLINE

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony www.elk.edu.com.pl

czytaj dalej...

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

czytaj dalej...

2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

Technikum nr 1 – pięcioletni cykl kształcenia

Zawód/ Przedmiot rozszerzony

Język obcy

Opis zawodu

Technik organizacji turystyki

(język angielski)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotowuje do podjęcia zadań przewodnika, pilota wycieczek
i rezydenta, opracowywania programów i organizacji imprez turystycznych, kalkulowania kosztów i rozliczania usług turystycznych, przygotowywania oferty turystycznej, prowadzenia  biura podróży.

Technik technologii żywności

(język angielski)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotuje do planowania i wykonywania zadań związanych
z produkcją żywności w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, badania i oceny żywności w oparciu o receptury,  instrukcje i normy technologiczne,  wykonywania specjalistycznych analiz żywności, planowania diet racjonalnego odżywiania. 

Technik budownictwa

(matematyka)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, urzędach nadzoru budowlanego, wykonywania, organizowania i kontrolowania robót budowlanych, projektowania obiektów budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowych.

Technik geodeta

(matematyka)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotowuje do pracy w firmach geodezyjnych, wykonywania oraz opracowywania pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, prac związanych z gospodarką nieruchomościami oraz ewidencją gruntów, współdziałania z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych, obsługiwania nowoczesnych elektronicznych instrumentów pomiarowych i specjalistycznych programów komputerowych.

Technik architektury krajobrazu

(j. angielski)

j. angielski
j. niemiecki
Przygotowuje do pracy w firmach projektujących obiekty architektury krajobrazu, tereny zieleni, parki i ogrody, projektowania, organizowania i wykonywania prac z zakresu urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 – trzyletni cykl kształcenia

Klasa wielozawodowa

j. angielski
lub
j. niemiecki

Przygotowuje do pracy w różnych zawodach np.: fryzjer, fotograf, sprzedawca, stolarz, lakiernik i mechanik samochodowy, złotnik, jubiler, zegarmistrz, introligator, drukarz, kamieniarz, tapicer, w formie  przygotowania teoretycznego w szkole i praktycznego u pracodawcy.

Monter robót wykończeniowych
w budownictwie

j. angielski
lub
j. niemiecki

Przygotowuje do wykonywania i montażu systemów suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskie oraz robót posadzkarskich  i okładzinowych.


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru) - www.elk.edu.com.pl
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
 3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  1. oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  2. 2 zdjęcia (podpisanych na odwrocie)
  3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  4. karta profilaktycznego badania lekarskiego (bilans) ze szkoły podstawowej lub gimnazjum .

ATUTY NASZEJ SZKOŁY

 • techniczne kierunki kształcenia, atrakcyjne na rynku pracy, gwaratujące zatrudnienie
 • specjalistyczne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt nowej generacji
 • wysoka zdawalność na egzaminach zawodowych
 • staże zawodowe we Włoszech organizowane w ramach unijnego projektu „Po lepsze kwalifikacje do Włoch”
 • specjalistyczne kursy zawodowe i staże krajowe realizowane w ramach projektów unijnych
 • umowy patronackie z pracodawcami, zapewniające wysoką jakość kształcenia praktycznego
 • refundacja kosztów biletów dojazdu do szkoły przez firmę Animex Foods oddział w Ełku - dotyczy tylko uczniów technikum technologii żywności oraz przetwórcy mięsa w szkole branżowej
 • przyjazna atmosfera nauki,
 • bogata baza sportowa – stadion lekkoatletyczny z boiskiem do gier zespołowych i kortem tenisowym,
 • sala do aerobiku, siłownia, 2 sale gimnastyczne, aula szkolna
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne: zawodowe, artystyczne, plastyczne, krajoznawcze, sportowe, zapewniające wszechstronny rozwój uczniów
 • rozwój inicjatyw uczniowskich poprzez realizację projektów edukacyjnych: Wychować człowieka mądrego, Edukacja globalna, Młodzież na rozdrożu, Noc Bibliotek,. Festiwal patriotyczny” realizowany w ramach projektu CEO „Młodzi w akcji. Wiwat niepodległość”,,100 lat Niepodległej”

 

LINKI:

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.