Technikum nr 1 – pięcioletni cykl kształcenia

Zawód/ Przedmiot rozszerzony

Język obcy

Opis zawodu

Technik organizacji turystyki

(język angielski)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotowuje do podjęcia zadań przewodnika, pilota wycieczek
i rezydenta, opracowywania programów i organizacji imprez turystycznych, kalkulowania kosztów i rozliczania usług turystycznych, przygotowywania oferty turystycznej, prowadzenia  biura podróży.

Technik technologii żywności

(język angielski)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotuje do planowania i wykonywania zadań związanych
z produkcją żywności w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, badania i oceny żywności w oparciu o receptury,  instrukcje i normy technologiczne,  wykonywania specjalistycznych analiz żywności, planowania diet racjonalnego odżywiania. 

Technik budownictwa

(matematyka)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, urzędach nadzoru budowlanego, wykonywania, organizowania i kontrolowania robót budowlanych, projektowania obiektów budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowych.

Technik geodeta

(matematyka)

j. angielski
j. niemiecki

Przygotowuje do pracy w firmach geodezyjnych, wykonywania oraz opracowywania pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, prac związanych z gospodarką nieruchomościami oraz ewidencją gruntów, współdziałania z inżynierem geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych, obsługiwania nowoczesnych elektronicznych instrumentów pomiarowych i specjalistycznych programów komputerowych.

Technik architektury krajobrazu

(j. angielski)

j. angielski
j. niemiecki
Przygotowuje do pracy w firmach projektujących obiekty architektury krajobrazu, tereny zieleni, parki i ogrody, projektowania, organizowania i wykonywania prac z zakresu urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 – trzyletni cykl kształcenia

Klasa wielozawodowa

j. angielski
lub
j. niemiecki

Przygotowuje do pracy w różnych zawodach np.: fryzjer, fotograf, sprzedawca, stolarz, lakiernik i mechanik samochodowy, złotnik, jubiler, zegarmistrz, introligator, drukarz, kamieniarz, tapicer, w formie  przygotowania teoretycznego w szkole i praktycznego u pracodawcy.

Monter robót wykończeniowych
w budownictwie

j. angielski
lub
j. niemiecki

Przygotowuje do wykonywania i montażu systemów suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskie oraz robót posadzkarskich  i okładzinowych.


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru) - www.elk.edu.com.pl
 2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
 3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
  1. oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  2. 2 zdjęcia (podpisanych na odwrocie)
  3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  4. karta profilaktycznego badania lekarskiego (bilans) ze szkoły podstawowej lub gimnazjum .

ATUTY NASZEJ SZKOŁY

 • techniczne kierunki kształcenia, atrakcyjne na rynku pracy, gwaratujące zatrudnienie
 • specjalistyczne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt nowej generacji
 • wysoka zdawalność na egzaminach zawodowych
 • staże zawodowe we Włoszech organizowane w ramach unijnego projektu „Po lepsze kwalifikacje do Włoch”
 • specjalistyczne kursy zawodowe i staże krajowe realizowane w ramach projektów unijnych
 • umowy patronackie z pracodawcami, zapewniające wysoką jakość kształcenia praktycznego
 • refundacja kosztów biletów dojazdu do szkoły przez firmę Animex Foods oddział w Ełku - dotyczy tylko uczniów technikum technologii żywności oraz przetwórcy mięsa w szkole branżowej
 • przyjazna atmosfera nauki,
 • bogata baza sportowa – stadion lekkoatletyczny z boiskiem do gier zespołowych i kortem tenisowym,
 • sala do aerobiku, siłownia, 2 sale gimnastyczne, aula szkolna
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne: zawodowe, artystyczne, plastyczne, krajoznawcze, sportowe, zapewniające wszechstronny rozwój uczniów
 • rozwój inicjatyw uczniowskich poprzez realizację projektów edukacyjnych: Wychować człowieka mądrego, Edukacja globalna, Młodzież na rozdrożu, Noc Bibliotek,. Festiwal patriotyczny” realizowany w ramach projektu CEO „Młodzi w akcji. Wiwat niepodległość”,,100 lat Niepodległej”

 

LINKI: